• Club van 30

  Beste supporter van ZVV Beringe!

  Speler, coach of gewoon toeschouwer, jij was er bij tijdens de afgelopen 29 seizoenen. Verhalen die horen bij de historie van onze club, een historie van vele ups en enkele downs, jij was erbij! Om deze historie en binding met onze club te vieren willen wij durende het 30ste jubileumseizoen de "Club van 30" introduceren met als doel extra betrokkenheid te creëren bij onze prachtige vereniging met als motto: Presteren met lol en plezier.

  Wat is de Club van 30?

  De "Club van 30" zijn mensen die ZVV Beringe een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 30,00 doneren. De Club van 30 wil daarvoor periodiek, eventueel in samenwerking met de sponsorcommissie  een gezellige bijeenkomst organiseren. Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt, op voorstel van de "Club van 30", besteed aan activiteiten en materialen.

  Wat krijgt u hiervoor terug?

  - Vermelding van uw naam digitaal

  - Vermelding op de website van ZVV Beringe

  - Jaarlijkse uitnodiging voor activiteit met de "Club van 30"

  - Uitnodiging voor alle wedstrijden van ZVV Beringe

  - Veel waardering vanuit de vereniging!

  Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren?

  - Elke donateur mag met een suggestie komen waar het geld aan besteed kan worden

  In overleg met het bestuur zal bepaald worden waar de gelden naar toe gaan.

  Op de jaarlijkse ledenvergadering zal een overzicht van inkomsten en bestedingen worden gepresenteerd.

 • Schrijf je hier in

  Als donateur van de ‘’Club van 30’’ betaal je het kalenderjaar 2020/2021, 30,- en steun je ZVV Beringe. Het donateurschap geldt voor een jaar. Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

  Naam: ______________________________________________

  E-mail: ______________________________________________

  Telefoonnummer: _____________________________________

  Vermelding op social media : Ja/Nee

   

  Het ingevulde inschrijfformulier kan bij de Sporthal Piushof worden ingeleverd of bij Delano Kemp of Sten Janssen.